Використання електроенергії в сільському господарстві

Де і як потрібно економити електроенергію в сільському господарстві

2479
Людство дуже неекономно використовує майже всі види енергоресурсів. Тільки в сільському господарстві споживання електроенергії подвоюється. Вогонь, вода, атом – ось три основні, три могутні стихії, з яких людина навчилася отримувати необхідну енергію для своїх потреб. Боротьба за енергію, за її джерела, за відкриття нових способів її перетворення та використання йде безперервно і з наростанням. Зараз приділяється багато уваги питанням економного використання енергоресурсів через різке збільшення витрат на їхнє добування і виробництво, а також високу вартість енергоносіїв на світовому ринку.

Дослідження вчених багатьох країн показують, що в сучасних умовах економія 1 т умовного палива вимагає, як правило, менших затрат, ніж приріст добування еквівалентної кількості палива.

Одним з найбільших споживачів енергії в економіці країни є сільськогосподарське виробництво. Досвід інших країн в питаннях енергозбереження важко «позичити», тому, що енергетика і сільське господарство у нас розвивались за іншими економічними схемами, внаслідок чого технологічний рівень сільськогосподарського виробництва значно нижчий світового.

Значної економії енергії в сільському господарстві можна досягнути за рахунок:

- впровадження нових конструктивних рішень при проектуванні сільськогосподарської техніки і енергетичного обладнання, яке передбачає зниження питомих метало-  і енергомісткості;
- покращення структури парку техніки, формування автопоїздів з використанням причепів і автопричепів;
- розвиток та покращення мереж автомобільних доріг в сільській місцевості;
- впровадження індустріальних технологій виробництва, безвідходних технологій і переробки сільськогосподарської продукції.;
- інтенсифікація процесу фотосинтезу;
- використання в сільському господарстві побічних енергетичних ресурсів;
- використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії;
- покращення теплозахисних властивостей конструкцій промислових приміщень і житлових будинків.

Перспективним напрямком енергозберігаючої політики є використання технічної біоенергетики – переробка відходів сільського господарства. Щороку на великих тваринницьких фермах та птахофабриках анаеробним способом можна отримувати екологічно чисті біодобрива і значно покращувати якість стічних вод. Органічна маса має значний енергетичний потенціал, який економічно доцільно використовувати. Переробка гною від однієї корови за рік дає біля 500 м3 біогазу. З 1 т свіжого гною великої рогатої худоби можна отримати 30-50 м3 біогазу, свиней 50-80 м3, соломи і трави 30-60 м3.

Біотехнологія передбачає комплексну переробку і утилізацію відходів. Використання анаеробного бродіння гною дозволяє з 37 кг азоту вернути в грунт у вигляді добрива 36 кг, а при звичайному бродінні – 12-15 кг.

Економічний ефект біотехнології (біоконверсії) складається з вартості додаткового врожаю, отриманого за рахунок підвищення врожайності і вивільнення додаткової кількості нафти і природного газу. За деякими експериментальними даними, внесення в грунт органічних залишків після анаеробної ферментації забезпечує додатковий приріст врожайності на 12-15% на кожну тонну сухої органічної речовини.

Ефективним може бути використання теплових відходів промислових підприємств, ТЕЦ, газокомпресорних станцій, газопроводів для обігрівання теплиць. Застосування теплових відходів і геотермальних вод для теплопостачання тепличних комплексів зменшує капітальні затрати на 47%, експлуатаційні – 70%, знижує собівартість продукції на 5-20%, витрати палива в 3-10 разів у порівнянні з традиційною технологією.

Коментарі